Kai matai į Lurdą atvykusių ligonių begalinį norą išgyti, negali suvaldyti ašarų“

„Lurdas yra stebuklinga vieta, kurioje vyksta neįtikėtinidalykai, – pasakoja ilgametė Lurdo savanorė maltietė Rūta. – Šio miesto aura turinepaprastai daug gerumo ir meilės. Būnant ten tai tiesiog fiziškai jauti. Dėlto išgijimų ir pasveikimų Lurde yra tokia daugybė, nors toli gražu ne apievisus juos yra viešai skelbiama. Kitaip ir būti negali. Kai vienu metumeldžiasi dešimtys tūkstančių žmonių ir tai vyksta ilgą laiką, tai ypatingaipaveikia tiek Lurdo orą, tiek ir Lurdo vandenį, trykštantį iš kalnų šaltinių.Tada ir įvyksta stebuklingi išgijimai, apie kuriuos asmeniškai žinau iš juospatyrusių žmonių.“




Lurdo stebuklas




Lurdo stebuklas įvyko 1859 m. vasario 11 d., kai 14-metėmergaitė Bernadeta Soubirous, rinkdama žabus nuošalioje Massabiele grotoje,pamatė apie 12-os metų liekną mergaitę, vilkinčią baltu rūbu, perjuostu mėlynajuosta.Apsireiškimas jai pasikartojo net 18 kartų. Katalikai tiki, kadBernadeta šių apsireiškimų metu matė Švč. Mergelę Mariją.




Netrukus po to pradėjo sklisti gandas apie stebuklingusišgijimus toje vietoje ir į Lurdą plūstelėjo piligrimai. Šiuo metu Lurdas yraviena populiariausių pasaulyje katalikiškos piligrimystės vietų.




Nuo 1860 metų Lurde apsilankė apie 200 mln. žmonių, o kasmetšis Prancūzijos miestas sulaukia daugiau kaip 5 mln. lankytojų. Nemaža jų dalis– ligoniai ir neįgalieji, atvykę čia su viltimi pasveikti. Kai kurių iš jų viltys čia tikrai išsipildo.




Maltiečiųsavanorė Rūta su Lietuvos maltiečių piligrimais keliauja į Lurdą jau nevienerius metus.



„Pirmą kartą su maltiečiais ir jų vežamais neįgaliukaisnuvažiavau į Lurdą 2011 metais, – pasakoja Rūta. – Jau tada pastebėjau, kad taitikrai yra labai ypatinga vieta, sukrėtusi mane iki giliausių sielos gelmių.Nežinau, kodėl taip vyksta ir kokios yra giluminės šio sukrėtimo priežastys,tačiau esu sutikusi daugybę žmonių, kurie tą patį man sako po apsilankymo Lurde.“



Stebuklingi išgijimaiLurde




Pasak Rūtos, pabuvusi Lurde, ji ne tik patyrė  nuostabią šios vietos trauką, tačiau irsusipažino su žmonėmis, patyrusiais jame stebuklingus išgijimus.




„Mūsų pažįstami maltiečiai prancūzai turi savanorį, kuristurėjo didelį piktybinį auglį galvoje, – pasakoja Rūta. – Jo padėtis buvobeviltiška, jis jau buvo iš tų nevaikščiojančių gulinčių ligonių, kurie patysnebegali atsistoti ir kuriuos reikia nešti neštuvais. Jam asmeniškai Lurdestebuklas tikrai įvyko ir tai žino šimtai prancūzų maltiečių savanorių.Netrukus po kelionės į Lurdą auglys galvoje išdžiūvo, o prancūzų maltietis netik pakilo iš lovos, tačiau ir taip atsigavo, kad dabar pats veža į Lurdąligonius. Tačiau jis niekam tuo išgijimu nesigiria, tiesiog džiaugiasi kiekvienalikimo padovanota diena. Tokių pasveikusių po apsilankymo Lurde istorijųgirdėjau daugybę. Pavyzdžiui, esu sutikusi amerikiečių šeimą, kuri turėjoatvykti į Lurdą savanoriauti, tačiau paskui pranešė neatvažiuosianti, nes jųžentui nustatė vėlyvosios stadijos vėžį. Tačiau žentas su jų dukra, kuri tuometu laukėsi trečio vaikelio, nusprendė ne ruoštis laidotuvėms ir gedėti,tačiau atvykti į Lurdą ir melsti stebuklo. Jis su nėščia žmona atvyko į Lurdąir buvo ten dvi savaites, o uošviai prižiūrėjo pasilikusius Amerikojevaikučius. Ir stebuklas įvyko! Kai jie grįžo atgal į Ameriką, žentas nuėjo pasgydytojus ir po tyrimų jam buvo pasakyta, kad vėžys pasitraukė. Gydytojai tuonegalėjo patikėti, tris kartus tikrino jį su vis skirtinga aparatūra. Vyruipasveikus, mano pažistami senukai amerikiečiai vis dėlto atvyko savanoriautiį  Lurdą. Jie sakė, kad kai vaikelispaaugs, jie atveš jį priimti pirmos komunijos būtent į Lurdą...“




 Rūta pasakoja, kad Lurdeypač stipriai veikia masinė malda. Daugiausiai išgijimų fiksuojama procesijose, kurių kasdien Lurde būnadvi – Sakramento ir Žvakių. Procesijos dalyvių skaičius jose paprastai yramilžiniškas – 10 000 žmonių ir daugiau.




Procesijos pabaigoje paprastai eina gydytojai ir slaugytojossu ženkliuku „Aš tikiu“. Jeigu kažkam iš procesijos dalyvių įvyksta pagijimas,gydytojai fiksuoja tą faktą.




„Pažįstu kokių septyniasdešimties metų moterį iš Lietuvos,kuri vos galėjo paeiti, – pasakoja Rūta. – Ji nuvažiavo į Lurdą ir tenpasijautė besanti sveika. Grįžusi namo Angelė (vardas pakeistas) pradėjo ne tikvaikščioti, tačiau ir sportuoti! Tačiau svarbiausia – pasikeitė jos mąstymas.Ji nustojo matyti save kaip auką, kaltinti likimą ir aplinkinius dėl savonegalios. Anksčiau Angelė visą laiką verkdavo. Būdavo, ateini pas ją, o ji – verkia,negali susitaikyti su tuo, kad nepaeina. Visą gyvenimą ji buvo medicinosseserimi, akušere,  buvo aktyvi, labaidaug padėjo žmonėm ir Jai buvo nepakeliama susitaikyti su mintimi, kad dabar jipati serga ir ne tik nebegali padėti kitiems, tačiau ir jai pačiai jau reikiapagalbos. Tačiau pabuvusi Lurde, Angelė pamatė, kad viskas yra įmanoma. Tokiųžmonių, kurie grįžę po Lurdo pradeda vaikščioti, yra daug, tačiau jie neina įteleviziją apie tai pasakoti, nes bijo skeptiškos mūsų visuomenės reakcijos irpašaipų.“




Savanoriai Lurde




Rūta yra ne tik maltiečių, tačiau ir įšventinta Lurdosavanorė. Šį titulą ir įšventinimą galima gauti tik po penkerių metų stažuočių,kasmet atvažiuojant į Lurdą savanoriauti.




Savanorių labai reikia, nes piligrimų skaičiai Lurde ištiesyra milžiniški.




„Buvau paskaičiavus, kad kasdien Lurde apsilanko apie 100000 piligrimų, iš jų apie 4 500 neįgaliųjų vežimėliuose. Tačiau viskas tenyra  griežtai ir gerai suorganizuota, nesnet negali suvokti, kad tų piligrimų iš tiesų yra daug. Svarbu pažymėti, kadnemaža dalimi tokia puiki tvarka yra todėl, kad savanoriai, kurie vadovaujapiligrimystei Lurde, yra buvę karininkai. Visa Lurdo programa yra išdėstomaviską griežtai apskaičiuojant, kad visi piligrimai tilptų į mišias irprocesijas, nebūtų spūsčių. Žmonių kiekis jose yra didžiulis – dešimtystūkstančių piligimimų, kokie 300 kunigų, 20 vyskupų...




„Be savanorių Lurdo ligoninių ir gydyklų funkcionavimas būtųneįmanomas, nes visur reikia labai daug pagalbos, – sako Rūta. – Kadangisavanorių pagalba yra nemokama,  tailabai atpigina kaštus. Kad būtų galima atlikti tik būtiniausius neįgaliųjųpriežiūros darbus  per dieną reikiamažiausiai 500 savanorių. Vien Lurdo voniose dirba 100 žmonių, o dar juk yraligoninės, procesijos, yra Grota, kurioje apsireiškė Švč. Mergelė Marija... Beto atvykusius su maltiečiais neįgaliuosius prižiūri maltiečių savanoriai, tuolabai palengvindami Lurdo savanorių darbą.“




Neįgalieji Lurde




„Esu paskaičiavusi, kad kasdien Lurde yra kokių 4500 neįgaliųjųvežimėliuose, – sako Rūta. – Neįgaliesiems Lurde jau nuo pat atvykimo yrarodomas ypatingas dėmesys. Jeigu gyvenime neįgalieji yra neretai nustumti, tai Lurde jie yra pirmojevietoje. Lurdas yra pasaulyje vienintelė vieta, kur suvažiuoja toks dideliskiekis ligoniukų su vežimėliais.“




Lurde neįgalieji apsistoja dviejose didžiulėse ligoninėse.Tai nėra ligoninės tikrąja to žodžio prasme, bet jas daugiau galima pavadintiligoninės tipo svečių namais.




Šiose ligoninėse visur yra specialios pakeliamos lovos, neskai žmogus nevaikšto, yra ypač aktualu, kad būtų galima pakelti kojas, argalvą. Tose ligoninėse neįgaliesiems yra pritaikyta viskas – specialūs tualetai,dušai, bet kuriuo momentu neįgalusis gali išsikviesti pagalbą. Neįgaliesiems tenyra pritaikytas ir maistas – pusryčiai, pietūs, vakarienė.




Atgabenę neįgaliuosius į ligoninę, maltiečiai savanoriaivisada būna šalia, jais rūpinasi ir padeda. Kiekvienu neįgaliuoju rūpinasiatskiras savanoris, nes tai yra be galo daug jėgų reikalaujantis darbas.




Savanorių pagalba neįgaliesiems Lurde prasideda nuo patryto. Daugeliui reikia padėti apsirengti, kitiems reikia padėti pakeisti  sauskelnes, nuprausti, įsodinti į vėžimėlį,nuvežti į valgyklą. Savanoriai valgykloje padengia stalą, atneša maistą,pamaitina ligoniukus. Ne visi neįgalieji gali patys pavalgyti, pavyzdžiui,jeigu yra kaklo trauma – nevaldomos rankos.




Po pusryčių prasideda Lurdo programa. Renginiai vyksta nuoryto iki vakaro ir  tarp jų lieka labainedaug laiko. Todėl viskas turi vykti labai greitai. Pertraukų tarp renginiųmetu greitai atvažiuojama prie ligoninės, sustojama prie liftų, kurie turidirbti labai greitai, nes ligoninėje – vien neįgalieji.




Ypatinga ceremonija ligoniams ir neįgaliesiems Lurde yravonios procedūros.




Pirmosios vonios ligoniams vietinių meistrų Lurde buvoįrengtos dar 1850 metais. Iki 1880 metų ligoniai maudydavosi dviejuose mažuosebaseinėliuose, į kuriuos vanduo patekdavo pumpuojant jį rankinėmis pompomis.




1880 m. buvo sukonstruotas medinis maudymosi namelis,kuriame buvo keturiolika baseinėlių.



Lurdo vanduo voniose yra pakankamai šaltas (apie 12laipsnių), todėl panirimas į jį tetrunka apie minutę. Jo metu ligoniaipaprastai meldžiasi.




Neįgalųjį žmogų išmaudyti Lurdo voniose yra pakankamai sudėtinga.Tai daro savanoriai. Neįgalusis iš vežimėlio perkeliamas ant stalo, po toįvežamas į vonias, savanoriai jį nurengia, paguldo ant neštuvų.




Paprastai neštuvus kelia šeši savanoriai, nes nejudantisžmogus sveria labai daug. Visi jie pakėlę sutartinai trumpam žmogų panardina įLurdo vandenį, po to iškelia ir vėl aprengia.




„Kažkoks virsmas įvyksta neįgaliukuose po tų vonių, kad jienet pradeda bučiuoti rankas iš tos laimės, – sako Rūta. – Atsimenu, vežėmeprieš kelis metus į vonias vieną ligoniukę, kuri taip bijojo, kad visą laikąlaikiau ją už rankos, – prisimena Rūta. – Ji visą laiką jaudinosi, labaidrebėjo. Bet kai jau įvyko panirimo į Lurdo vonią procesas, aš galvojau, kadjinai pakils į dangų iš džiaugsmo. Visa tiesiog švytėjo iš laimės.“




Apsilankymas Lurde žmones su negalia ypač paveikia, jiepradeda kitaip priimti savo likimą, pažvelgia į savo gyvenimą iš kitos pusės,supranta, kad galima kokybiškai ir turiningai gyventi ir  kitokioje būsenoje – tokioje, kurioje jiedabar yra.




Iš Lietuvos  maltiečiaineturi galimybės vežti labai sunkių, gulinčių ligonių. Netgi kelionė autobususu lengvesniais ligoniais vežimėliuose (jeigu tai nėra specialus autobusas sukeltuvu vėžimėliams) yra labai sunki. 



Kiekvieną neįgalųjį reikia išnešti iš autobuso ant rankų irpasodinti į vėžimėlį. Tai nelengva ir pakankamai ilgai trunka. Piligriminėskelionės metu šešių vežamų autobuse neįgaliųjų apsilankymas tualete užima visąvalandą.




Lurdo savanorystėprivertė pažvelgti į gyvenimą kitaip




„Norint tapti Lurdo savanoriu reikia praeiti penkerių metųmokymus, – pasakoja Rūta. – Po penkių metų savanoriavimo Lurde galima gauti įšventinimą. Jo metu reikia prisiekti,kad neši pasauliui Lurdo dvasią. Turi įsipareigoti mylėti kitą žmogų kaip savepatį. Taip pat privalai bent savaitę per metus atvažiuoti savanoriauti į Lurdą.Žinoma, jeigu tai padaryti leidžia šeimyninė ir finansinė padėtis.“





Rūtą įšventino Lurdo savanore 2016 metais.



„Kai būna įšventinimas, tu prisieki prie kelių šimtųsusirinkusių savanorių. Po to būna šventos mišios, teikiami specialūsįšventinimo medaliai. Kitą dieną  įšventinti Lurdo savanoriai eina pirmojeeilėje šventosios Eucharistijos procesijoje ir tai yra ypatingos pagarbos  ženklas. Tas įšventinimo medalis Lurde turididžiulę pagarbą.





„Lurdo savanorystė labai stipriai pakeitė mano gyvenimą, –kalba Rūta.– Supratau, kad stebuklai vyksta ne tik Lurde, tačiau ir mūsųsantykiuose su ligoniais, neįgaliasiais. Kai supranti, kiek daug jiems galiduoti, gyvenimas įgyja visai kitą vertę ir prasmę, kurios negausi jokiu kitubūdu...



Lietuvos maltiečiai su neįgaliasiais keliauja į Lurdą kasmetpirmąjį gegužės savaitgalį, kai ten vyksta Maltos ordino dienos. Tuo metu įLurdą suplūsta tūkstančiai maltiečių iš viso pasaulio su jų prižiūrimaisneįgaliasiais vežimėliuose– jiems tai vienintelė galimybė atlikti šią visogyvenimo kelionę, kuri gali atnešti ne tik įspūdžius iš šventos vietos, tačiauir pakeisti gyvenimą ...




Lietuvosmaltiečiai su neįgaliasiais keliauja į Lurdą kasmet pirmąjį gegužės savaitgalį,kai ten vyksta Maltos ordino dienos. Tuo metu į Lurdą suplūsta tūkstančiaimaltiečių iš viso pasaulio su jų prižiūrimais neįgaliasiais vežimėliuose– jiemstai vienintelė galimybė atlikti šią viso gyvenimo kelionę, kuri gali atnešti netik įspūdžius iš šventos vietos, tačiau ir pakeisti gyvenimą …




Jeigugalite – padėkite maltiečių misijai, skirkite savo 2% nuo GPM pagalbai mūsųvisuomenės silpniesiems!




 Daugiauinformacijos: http://2proc.maltieciai.lt/





 



 




Griežtai draudžiama Trakietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Trakietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Trakietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 52.206.226.77.

Rašyti

Portalo Trakietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Trakai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Du žuvusius sūnus ir vyrą palaidojusi 90-metė Onutė: „Skausmą malšinu malda ir prisiminimais“

Žiūrint į šviesias 90-metės Onutės Netikšienės akis, nesitiki, kad likimas jai skyrė tiek daug sunkių išbandymų, kurie būtų galėję pal...

Savanoriauti žmonės dažniausiai pradeda norėdami atrasti ir pažinti save

Edvinas Regelskis: „Anksčiau net nepagalvodavau, kad savanorystė gali suteikti tiek daug sukrečiančių ir gyvenimą pakeičiančių patirčių.....