Balandžio 25 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2019 m. balandžio 25 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė (201 kab.).

 

Tarybai svarstyti siūlomi svarstyti šie klausimai

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Irena Karpičienė, Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

4. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

5. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017¬¬¬¬–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje aprašo pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

9. Dėl UAB ,,Trakų vandenys“ 2018 metų finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

10. Dėl UAB ,,Trakų paslaugos“ 2018 metų finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

11. Dėl UAB ,,Trakų autobusai“ 2018 metų finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

12. Dėl įgaliojimo atstovauti Trakų rajono savivaldybei UAB Trakų šilumos tinklų eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. S1E-10 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo pagal panaudos sutartį Dvarčių ežero bendruomenei“ panaikinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

15. Dėl UAB ,,Trakų autobusai“ įstatinio kapitalo mažinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

18. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2020 metais.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų perdavimo Trakų turizmo informacijos centrui.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

21. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. S1-326 ,,Dėl Trakų miesto turgavietės“ pakeitimo.

Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. S1-22 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja

23. Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus bei mokinių ir vaikų skaičiaus jose 2019–2020 m. m. nustatymo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

24. Dėl pritarimo Trakų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas“, pradinių mokyklų ir Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja

25. Dėl Trakų r. Rūdiškių lopšelio-darželio ,,Pasaka“ nuostatų pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

26. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programų pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

27. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijų, pagrindinių mokyklų, Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

28. Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Trakų meno, Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklų ir jų skyrių klasėse ir grupėse 2019–2020 mokslo metais.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriau vyriausioji specialistė

29. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijų, Trakų meno, Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklų 2018 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriau vyriausioji specialistė

30. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų 2018 metų vadovų veiklos ataskaitoms.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

31. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

32. Dėl pritarimo projekto ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ įgyvendinimui.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

33. Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2019 metams.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

34. Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

35. Dėl Trakų rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos komisijos.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

36. Dėl Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2018–2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 metams patvirtinimo.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

37. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų metinių veiklos ataskaitų su finansinių ataskaitų rinkiniais patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

38. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

39. Dėl Trakų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

40. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo už 2018 metų kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

41. Dėl Trakų rajono savivaldybės pavadinimų parinkimo gatvėms komisijos sudėties pakeitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

42. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

43. Paklausimai. Informacija.

Griežtai draudžiama Trakietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Trakietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Trakietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 18.232.53.231.

Rašyti

Portalo Trakietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Trakai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Daugiau seleno kraujyje – mažesnis insulto pavojus

Naujojo amerikiečių ir kanadiečių tyrimo metu dar kartą patvirtinta, kad selenas – vienas plačiausiai aptarinėjamų mikroelementų, apsaugo n...

Išrūšiuotų atliekų „nelaimingo likimo“ mitas sugriautas!

Nepaisant nenuginčijamos rūšiavimo svarbos, kuri, mums gyvenant šiltnamio efekto eroje kiekvienais metais tampa vis aktualesne, toli gražu ne vis...